historia

I samband med ett möte i Söderhamns Hantverksförening 1911 kom ett antal intresserade överens om att bilda en fornminnesförening, Året därpå genomfördes det första sammanträdet, där man bildade en styrelse och antog stadgar till den nya föreningen. Man diskuterade också lokalfrågan. Ett förslag väcktes att försöka förvärva den s k Vattenmangeln till blivande museibyggnad. Denna, byggd 1748, var det gamla Borrhuset, som tillhört gevärsfaktoriet och, som tillsammans med Rustkammaren är de byggnader, som återstår av gevärsfaktoriet. Borgmästare Sonesson var en av de drivande i föreningen och han köpte helt sonika Borrhuset och lät renovera det för egna medel. Kostnad ca 32 000 kr. En avsevärd summa på den tiden. Han donerade sedan byggnaden till staden, vilket skulle säkerställa att byggnaden vårdas och bevaras för framtiden. Byggnaden ägs fortfarande av Söderhamns kommun och är klassat som byggnadsminne. Skapandet och genomförande av museiverksamheten alltsedan dess har alltså varit privata satsningar och ideellt arbete.

Hösten 1913 inköptes från Edsbyn en samling föremål, som kom att bilda grundstommen i det nya museet.

Föreningen Söderhamns Museum har under åren varit den ansvarige för verksamheten och för vården av den omfattande samlingen av gamla föremål. Från och med år 2000 är en uppdelning av verksamheten genomförd på så sätt att kommunen ansvarar för del av verksamheten samt drift och underhåll av byggnaden och museiföreningen ansvarar för vård av föremålen.  Verksamheten har under senare år ökat med nära samverkan med skolorna. Ca tre utställningar per år genomförs. Vidare har föremålen fått förrådslokaler och datadokumentation av samlingarna pågår.

Föreningen arrangerar bland annat utställningar, guidningar på muséet, stadsguidningar, föreläsningar, visningar för skolklasser m.m.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet i Söderhamn